GSM styringer:
GSM Mini for 230Volt
kr 1.990,00
Varmeog alarmstyring via GSM mobilnett Pakke:Sentralehet, trådløs røykdetektor, 1 node og temperatursensor.
kr 6.490,00

Enkel GSM modell for styring av 3 kurser
kr 1.990,00
Tilleggsutstyr til ECO-starter
kr 1.395,00

GSM modul for kommunikasjon med Cami oljeovn
kr 4.995,00